Konkurs fotograficzny „Gmina Żukowice w obiektywie – cztery pory roku – Lato”

Konkurs fotograficzny „Gmina Żukowice w obiektywie – cztery pory roku – Lato”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Gmina Żukowice w obiektywie – cztery pory roku – Lato”.

Celem Konkursu jest wykonanie fotografii okazujących najciekawsze obiekty i piękno natury na terenie gminy Żukowice, a ponadto:

– rozwijanie wrażliwości artystycznej.

– prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii.

– rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

– rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

– rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników.

– fotograficzne przedstawienie walorów Gminy Żukowice.

– promocja atrakcyjnych zakątków gminy za pomocą fotografii.

Fotografie będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Gminy, a prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście na adres:

Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY – CZTERY PORY ROKU – LATO”.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu z kartą zgłoszeniową.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Żukowice:  Agnieszka Tupadło, nr tel.  76 831 42 41 wewn. 47.