Trasa Sulechów

Gmina Sulechów położona jest w południowo-wschodniej części województwa lubuskiego, około 20 kilometrów na północny wschód od Zielonej Góry i około 80 km od granicy z Republiką Federalną Niemiec. Gmina zajmuje powierzchnię 236 km². Administracyjnie w jej skład wchodzi 26 miejscowości, które tworzą 20 sołectw.

Położenie Sulechowa pośrodku województwa, bliskie sąsiedztwo Zielonej Góry, przebieg ważnych dróg o znaczeniu krajowym, trasa szybkiego ruchu S3, bliskość węzła komunikacyjnego autostrady A2 w Jordanowie, żeglowna rzeka Odra, niewielka odległość od granicy z Republiką Federalną Niemiec oraz zelektryfikowana trasa kolejowa, łącząca miasto z Zieloną Górą i Poznaniem, są bez wątpienia dużymi atutami dla inwestorów.

Obszar gminy zamieszkuje ponad 24000 mieszkańców. Użytki rolne zajmują prawie 49%, natomiast obszary leśne stanowią blisko 39% powierzchni gminy. Lasy w większości to siedliska borowe, a dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna, w tym jeden z najstarszych i największych zabytków przyrody w kraju – sosna Waligóra, która liczy ok. 180 lat. Lasy liściaste występują głównie w dolinie Odry, gdzie tworzą tzw. lasy łęgowe, a kilkaset hektarów litych drzewostanów robiniowych (akacjowych), położonych w rejonie miejscowości Górzykowo i Nowy Świat, to jeden z największych kompleksów tego gatunku w naszym kraju. Przez gminę przechodzi 15 km atrakcyjnych ścieżek rowerowych i rekreacyjnych, w tym jedna łącząca miasto Sulechów z Zieloną Górą. W planie jest kolejna ich rozbudowa, w tym połączenie się poprzez gminę Babimost ze ścieżkami województwa wielkopolskiego.

Na terenie gminy swoją siedzibę ma Zamiejscowy Wydział w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia prowadzi między innymi studia na następujących kierunkach: energetyka, energetyka odnawialna, systemy fotowoltaiczne, żywienie człowieka i dietoterapia, turystyka i rekreacja, menedżer w branży rolno-spożywczej, menedżer usług hotelarskich i menedżer usług zdrowotnych w turystyce.

Zobacz zabytki i atrakcje w Gminie Sulechów:

1. Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Marii Panny w Klępsku
2. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulechowie
3. Mury obronne w Sulechowie
4. Dawny Zbór kalwiński
5. Ratusz miejski
6. Brama Krośnieńska
7. Zamek Książęcy w Sulechowie
8. Wieża ciśnień
9. Pałac w Bukowie
10. Oderstellung – Linia Środkowej Odry Cigacice
11. Kolarstwo górskie na nizinach – przy sośnie Waligórze
12. Sosna Waligóra
13. Port rzeczny w Cigacicach
14. Winnica ”Stara Winna Góra”
15. Winnogóra – Winnica w Ogrodzie
16. Winnica Cantina
17. Winnica Mozów
18. Winnica „Pod Lipą”
19. Winnica „Pod Winną Górą”

Trasy zwiedzania

Zapoznaj się ze wszystkimi trasami dostępnymi w aplikacji naMIEDZI

Trasy zwiedzania

Zapoznaj się ze wszystkimi trasami dostępnymi w aplikacji naMIEDZI