Trasa Alchemia Miedzi

Poznaj drogę od skały do czystej miedzi!

Od wydobycia na powierzchnię ziemi rudy miedzi w postaci szarej skały do produktu końcowego w postaci rdzawo-pomarańczowej katody lub walcówki o zawartości 99,99% miedzi trzeba przejść długą drogę.

Dokonują tego współcześni Alchemicy Miedzi, czyli przeróbkarze i hutnicy z Zagłębia Miedziowego.

Alchemia Miedzi, czyli droga od skały do czystej miedzi
Miedź – bardziej uniwersalna niż myślisz!
Nasza srebrna duma
Gorączka złota w KGHM
Ruda miedzi pełna skarbów
Strój hutnika
Hutnicza orkiestra
Zakłady Wzbogacania Rud
Hybrydowa huta w Legnicy
Największa inwestycja w historii legnickiej huty
Jedna z najnowocześniejszych hut na świecie w Głogowie
Jak zdecydowano o położeniu głogowskiej huty
Sokół wędrowny w kominie huty
Nowoczesna walcownia w Cedyni
Żelazny Most
Bogata historia miedzi

Trasy zwiedzania

Zapoznaj się ze wszystkimi trasami dostępnymi w aplikacji naMIEDZI

Trasy zwiedzania

Zapoznaj się ze wszystkimi trasami dostępnymi w aplikacji naMIEDZI