W Legnicy, jak w Pradze – kościół św. Jana Chrzciciela oraz pojezuickie Kolegium

Autorami projektu kościoła św. Jana Chrzciciela byli prawdopodobnie Christian oraz Kilian Dientzenhoferowie, najwybitniejsi architekci czeskiego baroku, autorzy wielkiego kościoła św. Mikołaja na Małej Stranie w Pradze.

Zespół budynków przylegających do zachodniej ściany kościoła św. Jana mieścił pierwotnie dawne kolegium jezuickie wzniesione w latach 1700-1706 przez Johanna G. Knolla przy współpracy Martina Frantza. Gmach zdobi od frontu okazały barokowy portal z figurami patronów zakonu jezuitów – św. Benedykta i św. Ignacego Loyoli. Kraty drzwi i okien kolegium, podobnie jak drzwi wejściowe kościoła to wyjątkowo cenny zabytek barokowego ślusarstwa.

Wielka akcja rekatolicyzacji Śląska prowadzona w XVII i na początku XVIII wieku przez austriackich Habsburgów pozostawiła w Legnicy budowle najwyższej europejskiej klasy. Akademia Rycerska, kościół św. Jana Chrzciciela oraz związane z nim dawne jezuickie kolegium i klasztor, Dom Lubiąski to prawdziwe perły architektury, cztery barokowe budowle, które tworzą własny, osobny świat, magiczne miejsce w centrum miasta. Ich wspaniałe zdobienia do teraz wzbudzają zachwyt. Wystarczy unieść głowę, by znaleźć się w barokowym teatrze wiary, poczuć się jak w Pradze i Wiedniu.

Foto: Archiwum Urzędu Miasta Legnicy – Dariusz Berdys, Beata Kostuś