Stare Miasto w Głogowie

Przejście podziemne w Głogowie prowadzi nas na teren dzisiejszego Starego Miasta. Teren został doszczętnie zniszczony na początku 1945 roku przez Armię Czerwoną, unicestwiającą wszystko kojarzące się z Rzeszą Niemiecką oraz w wyniku powojennych rozbiórek. 65 mln odzyskanych cegieł z głogowskiego Starego Miasta posłużyło do odbudowy innych ośrodków, m.in. Warszawy. Do lat 80. na terenie Starego Miasta znajdowały się tylko ruiny Ratusza, kościoła św. Mikołaja, a z odbudowanych elementów infrastruktury Kościół Bożego Ciała i Sąd.

29 kwietnia 1987r. podpisano akt erekcyjny odbudowy dawnego centrum miasta. Było to jedno z największych tego rodzaju przedsięwzięć w Polsce. Głogowskie nowe Stare Miasto to obecnie siedziba wielu urzędów i instytucji, chociażby Urzędu Miejskiego, czy Powiatowego Urzędu Pracy. Mimo, iż odtworzone kamieniczki nie odzwierciedlają wiernie przedwojennej zabudowy, to siatka starych ulic została zachowana.