Rezerwat Annabrzeskie Wąwozy

Rezerwat został utworzony w celu ochrony zbiorowisk leśnych. Zajmuje obszar około 56 ha, a jego południowa granica przebiega wzdłuż granicy województw: lubuskiego i dolnośląskiego. Rezerwat zlokalizowany jest w pobliżu wsi Góra św. Anny. Wziął on swą nazwę od przedwojennej, niemieckiej nazwy wsi: Annaberg. Obszar chroniony znajduje się na terenie województwa lubuskiego i wchodzi w obręb powiatu nowosolskiego w gminie Bytom Odrzański.

Teren, na którym wydzielony został rezerwat, wchodzi w skład Wzgórz Dalkowskich. Ochroną objęto urozmaicony fragment porośnięty przez buczyny kwaśne czy łęgi jesionowo-wiązowe. Nazwa nawiązuje do licznych wąwozów, którymi usłany jest las. Różnice wysokości sięgają nawet 60 metrów. W połowie lat ’90 na najwyższym wierzchołku wzniesiono drewnianą wieżę widokową, z której można podziwiać panoramę na Bytom Odrzański i Dolinę Środkowej Odry.

Spośród 25 gatunków drzew, które porastają zbocza Wzgórza Dalkowskich, możemy zobaczyć tu m.in. świerki, modrzewie, jesiony, dęby szypułkowe i bezszypułkowe czy daglezje i buki. Z królestwa zwierząt możemy spotkać charakterystyczne dla tych obszarów dziki, sarny, borsuki czy jelenie – płazów zaś ropuchy, żaby i traszki. Dominującymi ptakami w rezerwacie i jego okolicach są świstunka, sosnówka, rudzik i zięba bogatka.