Pałac i park w Gaworzycach

Pałac w Gaworzycach jest obiektem o dużej wartości historycznej i artystycznej w skali Dolnego Śląska. Przeprowadzone w ostatnich latach prace budowlane i konserwatorskie przy pałacu i parku w Gaworzycach stanowią dobry przykład kompleksowej rewaloryzacji i rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego oraz adaptacji kompleksu na cele publiczne. Obecnie w Pałacu swoją siedzibę mają: Urząd Gminy w Gaworzycach, Dom Kultury „Jowisz”, Zakład Usług Komunalnych, a także Klub Seniora.

Pałac w Gaworzycach jest budowlą wzniesioną na planie czworoboku, z wewnętrznym świetlikiem, podpiwniczoną, dwukondygnacyjną, z częściowo użytkowym poddaszem. Nakryty dachami dwuspadowymi z lukarnami. Elewacje są tynkowane, artykułowane pilastrami wielkiego porządku, na niskim cokole. W elewacjach północnej i południowej znajdują się trójosiowe ryzality. W elewacji południowej wejście do pałacu poprzedzone zostało kolumnowym, balkonowym portykiem; wejście północne ujęte jest barokowym portalem z pilastrami wspierającymi segmentowy naczółek; od wschodu wejście ujęte zostało skromniejszym portykiem kolumnowym. Wnętrze pałacu w układzie wielotraktowym; piwnice są sklepione; centralna sień oraz sale parteru nakryte sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi; w salach piętra znajduje się dekoracja sztukatorska sufitów. Zachowana jest ponadto barokowa więźba dachowa.

Pałac otoczony jest parkiem, założonym zapewne w miejsce ogrodu ozdobnego w 1. ćw. XVIII w., a następnie przekształconym i powiększonym o park krajobrazowy w 3. ćw. XIX wieku. Obecny układ kompozycyjny założenia podkreśla oś widokowa z portyku południowego w stronę południową, na której usytuowany został basen fontanny. Najcenniejszym okazem drzewostanu parkowego jest okazały cypryśnik błotny.

Park w Gaworzycach stanowi idealne miejsce na spacer i chwilę wytchnienia. Zachwycą Was niektóre okazy drzew tworzące naturalny, zielony parasol. W słoneczne dni warto schronić się tu by zaznać orzeźwienia. Pamiątkową fotkę warto zrobić choćby na ławeczkach miłości, które wykonali lokalni rzemieślnicy. Uwagę zwróci również nietuzinkowy kierunkowskaz, przy którym warto się na chwilę zatrzymać i rozważyć, w którym kierunku chcecie zmierzać. W końcowej części parku znajduje się kolorowy plac zabaw, jeśli będziecie zwiedzać z dziećmi, zajrzyjcie również tutaj.

Historia Pałacu

Dwór w Gaworzycach (Quaritz, Oberquell – do 1945 r.) wzniesiony został w formach manierystycznych na początku XVII w. dla ówczesnego właściciela Gaworzyc Wenzla von Zedlitza, przebudowany następnie dla rodu von Tschammer: w formach barokowych w latach 1715-21 dla Georga Caspara von Tschammera oraz w 1858 r. na późnoklasycystyczny dla Augusta von Tschammera. W okresie powojennym, do końca lat 60. ubiegłego stulecia, w pałacu mieściła się szkoła i biblioteka, następnie pozostawał nieużytkowany do czasu podjęcia prac remontowych przez Gminę Gaworzyce.