Barokowy zamek w Jerzmanowej

Pałac znajdujący się w Jerzmanowej jest cennym przykładem barokowej śląskiej architektury rezydencjonalnej XVIII w. Okres jego powstania szacuje się na II połowę XVI wieku, dzięki układowi piwnic i budowie korpusu głównego. Pałac jest uważany za renesansową siedzibę szlachecką ze względu na to, kto go posiadał w ówczesnych czasach. Po II wojnie światowej służył jako PGR. Podczas przemian ustrojowych na przełomie lat 80 i 90 XX wieku pałac wraz z przynależącymi do niego budynkami gospodarczymi i parkiem trafiły w prywatne ręce. Jednak jego utrzymanie należało do bardzo pracochłonnych oraz wymagających dużych nakładów pieniężnych, więc pałac stracił swój barokowy urok.

6 października 2015 roku właścicielem zespołu pałacowo-parkowego została Gmina Jerzmanowa. Od czasu zakupu pałacu do chwili obecnej budynek pod okiem konserwatora zabytków wraca do wyglądu sprzed lat. W skład zespołu pałacowo-parkowego wchodzą budynki gospodarcze, które również zostają powoli zagospodarowane – rozpoczęły się prace nad przebudową stodoły i obory w świetlicę wiejską i kręgielnię, a także park wzbogacony w m. in. różnorodne gatunki drzew. Ośrodek jest niezwykle ciekawym miejscem wartym zwiedzenia. Jest to istotny punkt historyczny w Gminie Jerzmanowa – w przyszłości również rekreacyjny.